To murder something - zmařit, zhatit, zničit

It´s been a really tough day at work, I could murder a beer or two – anyone want to join me at the pub?

Dneska jsem měl náročný den v práci, mám strašnou chuť na pivo nebo na dvě – někdo kdo se přidá?

I´m starving, I could murder a curry.

Umírám hlady, mám strašnou chuť na kari.

Running a marathon is murder on my knees.

Maraton mi odrovná kolena.

I´ve been decorating all day and my back is murder.

Celý den jsem tapetoval a moje záda jsou utrpení.

Don´t go on the London Underground during the rush hour, it´s murder!

Nejezdi londýnským metrem v dopravní špičce, je to utrpení!

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Bounce By the skin of your teeth »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.