To know your onions/stuff – vyznat se v něčem, něčemu dobře rozumět

If you ever need someone to fix your computer, ask Bob, he really knows his onions!

Kdybys někdy sháněl někoho na opravu počítače, požádej Boba, ten se v počítačích opravdu vyzná.

Look, you got full marks in the maths test – you really do know your onions.

Podívej, z testu z matematiky jsi dostal plný počet bodů – je vidět, že tomu rozumíš.

That tour guide really knew her onions, didn't she?

Ta průvodkyně skutečně věděla, o čem mluví, viď?

When it comes to making cakes, my mum really knows her stuff.

Na pečení koláč je moje máma expert.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Make a scene! Out of the picture »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.