Sheepish – zaražený, zakřiknutý, nesmělý, stydící se, v rozpacích

Tom walked into the room looking sheepish.
Tom vstoupil nesměle do místnosti.

Emily grinned sheepishly as she closed the door behind her.
Emily se nesměle pousmála, když za sebou zavírala dveře.

James gave her a sheepish look.
James se na ni provinile podíval.

Why are you looking so sheepish today?
Proč se dnes tváříš tak provinile?

Odkaz BBC.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
To go bananas »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.