On the up – být na vzestupu

My sister has just got a new job. The company has given her a house and a car as part of the deal – things are on the up for her!

Moje sestra právě získala novou práci.Firma jí dala dům a auto jako součást smlouvy – vše je u ní na vzestupu.

The economy is on the up now that the new government is in power. They've already helped to create thousands of new jobs!

Co je u moci ta nová vláda, je ekonomika na vzestupu. Skutečně pomohli vytvořit tisíce nových pracovních míst!

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Six pack I wasn´t born yesterday »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.