Cut to the chase - jít přímo k věci

The salesman went on and on about the computer's new features till I told him: "Cut to the chase! What is the price?"

Prodejce pořád jen mluvil o tom, co vše je na počítači nové, až jsem mu řekl: „Pojďme přímo k věci! Kolik stojí?“

We've been going out for five years. Let's cut to the chase. Just tell me: Are you going to marry me?

Už jsme spolu pět let. Tak pojďme přímo k věci. Řekni mi, zda si mě vezmeš.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Have a ball In the doghouse »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.