PEST analýza

Jak síly vnějšího prostředí ovlivňují naše podnikání

PEST analýza je dalším z řady strategických nástrojů široce aplikovaných v praxi, a to zejména v situacích, kdy potřebujeme identifikovat dopad vnějších vlivů na naše podnikání či firmu. Jednotlivá písmena ve slově PEST napovídají, o které oblasti se jedná. Analýza se zaměřuje vliv faktorů politických, ekonomických, sociálně – kulturní a technologických.

Přehled jednotlivých faktorů umožňuje minimalizovat případná rizika a případně využít působení těchto sil ve svůj prospěch. PEST analýza je rovněž vhodným nástrojem pro situace, kdy se chystáte vstoupit na nový trh, nový region, kde panují jiné poměry, než na které jste zvyklí. Pomocí identifikovaných faktorů v novém prostředí se rychleji na změnu adaptujeme.

Více se dozvíte v sekci Strategie.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.