Podávání rukou

Kdo podává ruku první?

Když se s někým setkáme, pozdravíme, podáme si ruku. Alespoň tedy v našem kulturním prostředí. Zda podáme ruku jako první my nebo je nám podána a my ji přijmeme, je dáno celkovým kontextem setkání. Řídíme se proto obecně závaznými pravidly společenské etikety. Jejich přísnost se odvíjí od stupně formálnosti navázaného vztahu.

Jinak podáme ruku kamarádovi, kolegovi, jinak nadřízenému, se kterým se důvěrněji známe, jinak nadřízenému, ke kterému máme jen formálně pracovní vztah. Stejně tak je důležité se řídit tím, kdo je v danou chvíli osoba společensky starší a mladší. Tu rozlišujeme podle věku, pohlaví a také funkčního postavení ve firemní hierarchii.

Více se dozvíte v sekci Etiketa.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.