Vzhůru na vlastní výběr

Máte časový plán, s manažerem jste sestavili profil kandidáta a shromáždili jste životopisy kandidátů. Je čas pustit se do nich. Připravte si vojsko (výběrovou komisi) a střelivo (komponenty výběrového řízení). Tak hurá na kandidáty!

1. Komponenty výběrového řízení
2. Výběrová komise

1. Komponenty výběrového řízení

Podle nároků na kandidáta si zvolte, jakými způsoby si budete kandidáta prověřovat. Začněte administrativním kolem výběrového řízení. V této fázi budete pročítat životopisy a zjišťovat, kteří kandidáti splňují důležité podmínky profilu kandidáta. Ty pak pozvete k prvnímu kolu výběrového řízení. V prvním kole výběrového řízení je obvyklý osobní pohovor, představení firmy a pozice, která se obsazuje. Součástí prvního i druhého kola je také testování kandidáta. V druhém kole výběrového řízení máte větší možnosti jednotlivé kandidáty porovnat mezi sebou. U klíčových pozic můžete zařadit do výběrového procesu assessment centrum.

U méně náročných pozic stačí jednokolové výběrové řízení. Když budete organizačně zdatní, můžete jednoho kandidáta důkladně proklepnout během hodinky.

Příklad

Pro pozici montážního dělníka bude zorganizované hromadné výběrové řízení. Personalistka pozve celkem 8 kandidátů. Všem kandidátům představí firmu a vysvětlí, o jakou práci se jedná. Dále rozdělí kandidáty na dvě skupiny. Jedna skupinka podstoupí s mistrem test manuelní zručnosti přímo ve výrobní hale na tréninkové montážní lince a prohlédne si pracoviště. Druhá skupinka postupně absolvuje osobní pohovory s personalistkou. Kandidátům, kteří čekají na osobní pohovor, jsou k dispozici propagační materiály firmy a firemní časopis. Skupinky se pak vymění, aby všichni kandidáti absolvovali jak osobní pohovor, tak manuelní zkoušku. Jedná se tedy o jednokolové výběrové řízení, které obsahuje osobní pohovor a zkoušku manuelní zručnosti.

2. Výběrová komise

Kdo by měl zaměstnance vybírat?

V prvé řadě, je to ten, kdo zaměstnance potřebuje a ten kdo bude jeho vedoucím – obvykle je to jedna a táž osoba. Dalším důležitým členem výběrové komise je personalista, ten zajistí organizační stránku věci a poskytne procesní podporu dalším členům výběrové komise. Dále může být členem komise odborný garant. V praxi se osvědčuje zejména u obsazování pozic specialistů. Hlavně v případech kdy vedoucí nezná (ani nemusí znát) do hloubky specializaci budoucího zaměstnance. Pokud se jedná o pozici, kde je velmi úzká spolupráce s jiným oddělením, může být přizván také vedoucí daného oddělení. U obsazování dělnických profesí je vhodné zajistit pracovníka, který provede zkoušku manuelní zručnosti.

Výběrová komise by tedy měla být alespoň dvoučlenná a skládat se z vedoucího oddělení a personalisty. Výjimkou jsou velmi malé firmy, které nemají personální oddělení, tam je zodpovědné, aby byl u výběru vedoucí oddělení a majitel. Už při dvoučlenné výběrové komisi výrazným způsobem eliminujete subjektivitu posuzování kandidátů.

Ideální je situace, kdy se hodnotitelé na vítězném kandidátovi shodnou. V případech, kdy se tak nestane, má poslední slovo vedoucí, který je zodpovědný za výsledky práce oddělení, kam kandidát směřuje. Někdy je řešením hledat dál a podstoupit riziko nedodržení časového harmonogramu.

Příklad

Finanční ředitel má schváleno přijmout novou finanční účetní. Na schůzce s personalistkou sestavili profil kandidáta. Při jeho sestavování vycházeli zejména z popisu pracovního místa současné finanční účetní. Pro administrativní část výběrového řízení z profilu kandidáta vybrali tyto požadavky – středoškolské vzdělání, praxi v oboru 5 let a znalost angličtiny. Dohodli se také na kritériích, která budou u pohovorů hodnotit. Personalistka z dostupných zdrojů zajistí životopisy a vybere ty, které splňují důležité požadavky podle profilu kandidáta. Výsledkem schůzky byla také domluva, že výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole proběhne pohovor za účasti personalistky a finančního ředitele, jehož součástí bude písemný jazykový test. Jazykový test sestaví a vyhodnotí lektorka angličtiny, která ve firmě zajišťuje výuku. Ve druhém kole je plánován test odborných znalostí, který bude mít písemnou a ústní část a dále krátká konverzace v angličtině na doplnění jazykového testu, konverzaci povede finanční ředitel. Odborný test z účetnictví připraví hlavní účetní, která se bude účastnit také druhého kola výběrového řízení.

organizace výběrového řízení II

SHRNUTÍ

  1. zvolte si komponenty výběrového řízení dle náročnosti obsazované pozice
  2. nominujte výběrovou komisi, která důkladně prověří kandidáty
  3. nechte na vedoucím nového pracovníka odpovědnost za výběr

TIP

S vedoucím se domluvte na způsobu testování kandidátů a testy buď sami připravte, nebo nechejte zpracovat odborníky.

Další články »

© 2014-2022, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.