Organizační struktura

Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit organizace. Umožňuje:

  • efektivní činnost organizace a využití jejich zdrojů
  • sledování aktivit organizace
  • přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů
  • koordinaci činností různých složek organizace a různých oblastí činnosti
  • přizpůsobení změnám okolí
  • sociální uspokojení členů, kteří pracují v organizaci
  • Z organizační struktury vyplývá náplň práce jednotlivých útvarů

Graficky je organizační struktura znázorňována organizačními schématy. Činnost organizačních útvarů ve struktuře je popsána organizačním řádem, náplň pracovních míst pak v popisech práce (Bělohlávek, 1996).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kategorizace frekventantů - úvod Kategorie frekventantů podle postavení v organizaci - TOP Management »

© 2014-2018, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.